Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

MonicArt asiakasrekisteri

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Laura Honkanen

MonicArt TMI

laura.monicart@gmail.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 1) sopimuksen täytäntöönpano, 2) Lakisääteinen velvoite koskien mm. kirjanpitolakia ja kuluttajakaupan virhevastuuta, 3) suostumusta tai 4) elintärkeiden etujen suojaamista.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään myös asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

4. Rekisterin tietosisältö

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Postiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakkaan lisätiedot
 • Markkinointiluvat ja -kiellot
 • Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot ja kohdistetut markkinointitoimenpiteet
 • Tilauksien tiedot
 • Tilausten seurantakoodit
 • Jäsenyystiedot
 • Palautukset ja vaihdot
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään monicart.fi –verkkokaupan tilauksen yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan ilmoittamista tiedoista. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan ostoksista tuoteryhmätasolla, tuotteiden palautuksista ja vaihdoista sekä asiakasviestinnästä.

6. Tietojen käsittely

Henkilötietojesi säilytysajat MonicArt-sivustolla ovat seuraavat:

 • Ostohistoria: 10 vuotta
 • Asiakaspalvelutapahtumat: 10 vuotta
 • Suoramarkkinointi: tiedot poistetaan välittömästi, kun asiakas eroaa postituslistalta
 • Kirjanpitoainesto: Henkilötietoja sisältävää tositeaineistoa säilytetään kirjanpitolain 2:10 §:n nojalla kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.

7. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

8. Muut oikeudet

Sinulla on oikeus pyynnöstäsi saada tietää, käsitteleekö Rekisterinpitäjä henkilötietojasi. Jos käsittelemme tietojasi, sinulla on oikeus saada kopio käsittelemistämme tiedoista. Jos emme käsittele tietojasi, on sinulla oikeus saada vahvistus tästäkin.

Sinulla on oikeus korjata tai täydentää käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötietosi.

Sinulla voi olla oikeus poistaa tai rajoittaa henkilötietosi tietyissä asetuksessa tarkoitetuissa tilanteissa. Poistamme tai rajoitamme tietoja pyynnöstäsi, mikäli lainsäädännössä määritetyt perusteet täyttyvät.

9. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Rekisterinpitäjä pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä.

MonicArt käyttää seuraavia ulkopuolisia palveluita:

 • Paytrail (maksupalveluntarjoaja)
 • Shopify (nettikaupan pohjan tarjoaja)
 • Google (markkinointi)
 • Facebook (markkinointi)
 • Omnisend (sähköpostimarkkinointisovellus)

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.